ติดตั้งกล้องวงจรปิด - บ้านท่านชวน หลีกภัย

DATE : 15-11-2016
  ทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ บ้านท่านชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย 2 สมัย ต้องของขอบพระคุณ ท่านกิจ หลีกภัย และท่านระลึก หลีกภัย เป็นอย่างสูง ที่ไว้วางใจให้ บริษัท โปรซีเคียว เรีนเจอร์ จำกัด ได้มีส่วนช่วยดูแลความปลอดภัยภายในบ้าน