ติดกล้องวงจรปิด และระบบ Internet WIFI - ตึกศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลตรัง

DATE : 15-06-2016
  ติดกล้องวงจรปิด และระบบ Internet WiFi ตึกศูนย์แพทย์ 9 ชั้น 47 ตัว โรงพยาบาลตรัง