ติดตั้งกล้องวงจรปิด - ร้าน ช. ฉ่ำ นำ้แข็งหิมะ

DATE : 12-10-2016
  ติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 4 ตัว