สมัครตัวแทน


เอกสารประกอบการสมัครตัวแทนจำหน่าย

           หนังสือรับรองบริษัท หรือใบทะเบียนพาณิชย์
           ภ.พ.20 หรือ 01 (ถ้ามี)
           สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
           แผนที่บริษัท / ที่ส่งสินค้า
           ภาพถ่ายร้านค้า (ถ้ามี)
           อื่น ๆ

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 
 โทร. 075-219534, 075-219544

บริษัท โปรซีเคียว เรนเจอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)


Address : 238/7-8 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
Telephone : 075 - 219544 , 075 - 219534 ,088 - 7547405075-219534, 075-219544
Email : Office.ranger01@gmail.com