บริษัท โปรซีเคียว เรนเจอร์ จำกัด บริจาคกล้องวงจรปิดให้แก่ตลาดเซ็นเตอร์พอยท์(ตลาดที่ได้รับผลกระทบจากเหตึการณ์ระเบิด)

DATE : 25-09-2016
  บริษัท โปรซีเคียว เรนเจอร์ จำกัด บริจาคกล้องวงจรปิดให้แก่ตลาดเซ็นเตอร์พอยท์(ตลาดที่ได้รับผลกระทบจากเหตึการณ์ระเบิดครั้งล่าสุด) โดยได้รับเกียรติจากท่านชวน หลีกภัย,ท่านนายกกิจ หลักภัย,ท่านระลึก หลีกภัย เป็นตัวแทนรับมอบกล้องวงจรปิด ทางบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากล้องวงจรปิดที่ได้บริจาคไป จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับชาวตรังและนักท่องเที่ยวที่เดืนทางมาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดแห่งนี้ และช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดกลับมาขายดีเช่นเดิม