โปรซีเคียว เรนเจอส์ จัดโครงการบริจาคอุปกรณ์เตือนอัคคีภัยแก่หน่วยงานที่มีผู้พักอาศัย

DATE : 02-08-2016
  โปรซีเคียว เรนเจอส์ จัดโครงการบริจาคอุปกรณ์เตือนอัคคีภัยแก่หน่วยงานที่มีผู้พักอาศัย เนื่องจากในปัจจุบันมีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก บริษัท โปรซีเคียว สาขาตรัง จึงได้จัดทำโครงการบริจาคอุปกรณ์เตือนไฟไหม้ แก่หน่วยงานที่มีผู้พักอาศัยแบบค้างคืนขึ้น ทั้งหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานราชการ โดยบริจาค 10 ชุดต่อ 1 หน่วยงาน มูลค่ากว่า 20,000 บาท หากท่านลูกค้ามีหน่วยงานแนะนำที่เข้ากับเงื่อนไขของบริษัท สามารถแนะนำเข้ามาได้ที่ www.faceboook.com/prosecureranger โทร. 075-219534, 075-219544