เยี่ยมชมโรงงาน Hangzhou Hikvision Digital Technology

DATE : 06-04-2016
  บริษัท โปรซีเคียว จำกัด และโปรซีเคียวทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ไปเยี่ยมชมโรงงาน Hangzhou Hikvision Digital Technology เมื่อวันที่ 6-9 เมษายน 2559 บริษัท โปรซีเคียว จำกัด และโปรซีเคียวทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ไปเยี่ยมชมโรงงาน Hangzhou Hikvision Digital Technology เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ สร้างความอบอุ่นใจให้ลูกค้าโปรซีเคียว